วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การทำตาโตให้สวยงามด้วย Brush ขนตา

1. File>open เลือกรูปที่เราต้องการ
2. เลือกแถบเครื่องมือ Brush Tool คลิกมุมขวา Load Brush
3. เลือกคลิกที่ขนตาแล้วกด OK
4. Filter>Liquify เลือกเครื่องมือ Pucker Tool (S)
5. ปรับตาดำให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ใส่ขนตาได้ง่ายๆ
6. เพิ่ม Layer ใส่ขนตา ซ้าย-ขวา-บน-ล่าง
7. Ctrl+E รวม Layer แล้ว Ctrl+S เพื่อบันทึกเสร็จแล้วค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น